Web Analytics

bedrijven

bedrijven

Een vennootschap is een soort bedrijfsorganisatie waarbij de eigendom verdeeld is tussen leden die dezelfde doelstellingen nastreven. Deze leden kunnen individuen, groepen of andere bedrijven zijn. Het doel van de vennootschap is deze doelstellingen te verwezenlijken door het creëren en verhandelen van goederen en diensten. De meest voorkomende vennootschapsvorm is de vennootschap, die een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid heeft ten opzichte van haar eigenaars. In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende soorten vennootschappen en hun kenmerken. We bekijken ook hoe ze zijn georganiseerd en wat beleggers van ze kunnen verwachten. Ten slotte bespreken we de voor- en nadelen van beleggen in vennootschappen.

bedrijven

Link toevoegen

Link toevoegen